entech electronics china

产品类别

更多产品

Cable And Wiring Harness image 电缆线束

Entech Elecronics中国可以提供所有类型的电线,电缆和线束内置到您的规格。从简单的剥离电线复杂的工业线束,我们的选择包括:

     *通过国际供应Entech的中国设施
     *建立打印电缆和线束组件
     *自定义电缆和利用装配/制造
     *机电装配与测试
     *模压电缆组件和电缆标识
     *连接器类型包括泰科/功放/ DANIELS /莫仕
     *汽车和工业织机
     *医疗电缆
     *丝带电缆和计算机电缆
     *射频同轴电缆组件
     *光纤电缆组装
     *半刚性/微波电缆系统的测试
     *全功能测试和产品认证
     *环境测试
     * 620工控机标准